Data otwarcia: 2017-06-25 09:00:00

1/8

K. PALKINA (KGZ) [2] (670)

BYE

BYE

J. PRZYBYLSKA (POL) [1]
M. GALKA (POL) [1]
J. ZAWADZKA (POL) [1]

BYE

M. KOLB (UKR) [3]
J. EIDUKONYTE (LTU) [1] (717)

BYE

M. MARUT (POL) [1]
D. SHULZHANOK (BLR) [4] (1252)
A. BUCZYNSKA (POL) [6]

BYE

BYE

A. FORMELLA (POL) [1]
B. MIKLOVA (CZE) [1] (763)

BYE

BYE

W. FORYS (POL) [1] (1123)
L. KAREISOVA (CZE) [1]
I. LAPUSTINA (LAT) [6]

BYE

A. SOSNOWSKA (POL) [1]
P. POLANSKA (POL) [1] (973)

BYE

N. KOLB (UKR) [1] (1150)
N. KOMAR (POL) [1]
I. STRELCHUK (UKR) [3]

BYE

BYE

L. SVATIKOVA (SVK) [1] (940)

BYE

K. SILKA (POL) [1]

BYE

K. SZMIT (USA) [1]
V. URZHUMOVA (RUS) [5] (893)

BYE

E. IWANIUK (POL) [1]

BYE

BYE

E. NEPLIY (RUS) [1] (1097)

BYE

BYE

U. NEBELSKA (POL) [1]
B. SWIATLON (POL) [1]
Z. DZIEWIECKI (POL) [1]

BYE

W. FALKOWSKA (POL) [1]
J. LEWIS (NZL) [4] (1145)

BYE

BYE

J. PIATEK (POL) [1]
V. SUROVA (SVK) [1]
A. ZDUNIAK (POL) [1]

BYE

P. CZARNIK (POL) [1] (1123)

1/8

K. PALKINA (KGZ) [2] (670)
J. PRZYBYLSKA (POL) [1]

BYE

M. KOLB (UKR) [3]
J. EIDUKONYTE (LTU) [1] (717)

BYE

A. BUCZYNSKA (POL) [6]
A. FORMELLA (POL) [1]
B. MIKLOVA (CZE) [1] (763)
W. FORYS (POL) [1] (1123)

BYE

A. SOSNOWSKA (POL) [1]
P. POLANSKA (POL) [1] (973)

BYE

L. SVATIKOVA (SVK) [1] (940)

BYE

BYE

K. SZMIT (USA) [1]
V. URZHUMOVA (RUS) [5] (893)

BYE

E. IWANIUK (POL) [1]
E. NEPLIY (RUS) [1] (1097)
U. NEBELSKA (POL) [1]

BYE

W. FALKOWSKA (POL) [1]
J. LEWIS (NZL) [4] (1145)
J. PIATEK (POL) [1]

BYE

P. CZARNIK (POL) [1] (1123)

1/8

1/4

1/2

Final

Winner