Do Turnieju pozostało 17 dni, analiza listy zgłoszeń.

22 czerwca, 2007

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam pierwszą analizę listy zgłoszeń do tegorocznego turnieju BELLA CUP.Na początek kilka uwag na temat konstrukcji listy zgłoszeń. Zawodniczki umieszczane są na liście na podstawie posiadanego rankingu. Pierwszych 18 zawodniczek kwalifikuje się do Turnieju Głównego ( Main Draw ) automatycznie. Kolejne dwa miejsca zarezerwowane są dla zawodniczek, które zakwalifikują się do eliminacji, ale w dniu ich rozpoczęcia rozgrywają finał innego turnieju. JeŜeli taka sytuacja nie nastąpi wspomniane dwa miejsca zajmują dwie pierwsze zawodniczki z listy eliminacji. Kolejne cztery miejsca zajmą zawodniczki, którym przyznane zostaną tzw. dzikie karty ( Wild Card ). O pozostałych 8 miejsc w turnieju głównym zawodniczki będą walczyć w eliminacjach. Kolejna lista to Eliminacje ( Qualifying ). Tworzą ją kolejne 42 zawodniczki. Lista ta zostanie uzupełniona o 6 „dzikich kart”. Na ostatniej liście Oczekujących ( Alternates ) zawodniczki czekają na wolne miejsca, które pojawiają się na wyŜszych listach w wyniku kolejnych wycofań.